Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie

Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie powstało w roku 1994. W naszej parafii rok później.

Zadaniem Stowarzyszenia jest modlitwa w intencji społeczności seminaryjnej oraz pomoc finansowa WSD. Stowarzyszenie w naszej parafii liczy ok. 30 osób. W każdą 3 niedzielę miesiąca członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół WSD odmawiają Różaniec przed Mszą o godz. 11:00 w intencji społeczności seminaryjnej, osób duchownych oraz o liczne powołania kapłańskie.

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się 2 razy w ciągu roku na spotkaniu opłatkowym oraz wielkanocnym. Uczestniczą również w spotkaniach organizowanych przez WSD w Rzeszowie.

Opiekunem Stowarzyszenia jest ks. proboszcz Jan Prucnal.

Chętnych Zapraszamy!

WSD w Rzeszowie

Redisigned by Parafia Sokołów Małopolski